محلول پاشی زمستانه

در اواخر اسفندماه، همزمان با مرحله تورم جوانه‌ها، محلول‌پاشی باغ با عناصری كه در گرده ‌افشانی و عمل تلقيح تأثير مستقيم و تعيين‌كننده‌ دارند، ضروری است. زمستان زمانی مناسب برای اقداماتی است که انجام آنها موجب کم شدن خسارت آفات در بهار و تابستان و در نهایت، کاهش نیاز به سمپاشی و کود پاشی در این فصول می‏گردد. یکی از مؤثر­ترین اقدامات، هم برای درختان منازل و هم باغ‌های وسیع، محلول پاشی زمستانه (پیش‌بهاره) است. در زیر نکات مهمی که برای سمپاشی زمستانه باید مورد توجه قرار گیرد به اختصار ذکر می شود ادامه مطلب