مجیک ماکرو میکرو

در بسیاری از موارد استفاده از کودهای ماکرو کشاورزان را از کاربرد سایر ریز مغذی ها غافل کرده و در موارد دیگر شناسایی علائم کمبود عناصر ریز مغذی مشکل بوده و گاها ممکن است تشخیص، اشتباه صورت گیرد. مجیک ماکرومیکرو ترکیبی خاص و شگفت انگیز با  کاربردی بسیار راحت برای کشاورزان است که تمام عناصر ماکرو و میکرو را به صورت کاملا متعادل در دسترس گیاه قرار می دهد. به علاوه وجود منابع مختلف از نیتروژن در این محصول، ازت را متناسب با هر یک از مراحل رشد، در اختیار گیاه قرار داده به طوری که شاهد رشد متناسب گیاه طی دوره رشد خواهیم بود. ریز مغذی های موجود در این کود به گونه ای فرموله شده که با جذب سریع و مقاومت به آبشویی تا آخرین مرحله از رشد، گیاه را حمایت خواهند نمود.

توضیحات

مجیک ماکرومیکرو

در بسیاری از موارد استفاده از کودهای ماکرو کشاورزان را از کاربرد سایر ریز مغذی ها غافل کرده و در موارد دیگر شناسایی علائم کمبود عناصر ریز مغذی مشکل بوده و گاها ممکن است تشخیص، اشتباه صورت گیرد. مجیک ماکرومیکرو ترکیبی خاص و شگفت انگیز با  کاربردی بسیار راحت برای کشاورزان است که تمام عناصر ماکرو و میکرو را به صورت کاملا متعادل در دسترس گیاه قرار می دهد. به علاوه وجود منابع مختلف از نیتروژن در این محصول، ازت را متناسب با هر یک از مراحل رشد، در اختیار گیاه قرار داده به طوری که شاهد رشد متناسب گیاه طی دوره رشد خواهیم بود. ریز مغذی های موجود در این کود به گونه ای فرموله شده که با جذب سریع و مقاومت به آبشویی تا آخرین مرحله از رشد، گیاه را حمایت خواهند نمود.

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف/100lit 0.05 – 0.1 Kg0.4-0.5kg/ 1000m2

 

(w/w)Content
8.00%Total Nitrogen(N)
20.0%Water soluble phosphorous pentoxid (P2O5)
8.00%Water soluble potassium oxide (K2O)
2.00%Water soluble magnesium oxide (MgO)
1.00%Water soluble boron (B)
0.50%Water soluble cupper (cu(
3.00%Water soluble iron(Fe)
1.00%Water soluble manganese (Mn)
0.04%Water soluble molybdenum (Mo)

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.