مجیک میکرو

مجیک میکرو با فرمولاسیون خاص ، ترکیبی منحصر به فرد از عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاه بوده که در تمامی مراحل رشد، سبب بهبود سریع اختلالات رشدی و علایم ناشی از فقر مواد غذایی می گردد. آهن موجود در این محصول، بر افزایش سبزینگی و فتوسنتز گیاه موثر بوده و حضور روی و بور ، بر عملکرد زایشی گیاه خواهد افزود. متاسفانه امروزه شاهد استفاده بی رویه از سولفات ها به منظور کاهش اسیدیته خاک و جهت افزایش جذب بیشتر هستیم اما این در حالی است که سولفات مانع جذب عنصر مولیبدن و بروز علائم کمبود آن می گردد. به همین دلیل حضور مولیبدن در مجیک میکرو، آن را نسبت با سایر کودهای کمپلکس متمایز کرده است زیرا اگر چه این عنصر به میزان کمی در گیاه مورد نیاز است ولی به جهت نقش در تولید آنزیمهای مربوط به مصرف نیتروژن در گیاه، کمبود آن به خصوص در خانواده بقولات، گندمیان و سبزیجات سبب کاهش عملکرد خواهد شد. همچنین استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و با حلالیت بسیار بالا که منجر به بیشترین تاثیر در کمترین میزان مصرف شده است مجیک میکرو را در زمره محصولات  مقرون به صرفه و اقتصادی قرار داده است.

توضیحات

مجیک میکرو

مجیک میکرو با فرمولاسیون خاص ، ترکیبی منحصر به فرد از عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاه بوده که در تمامی مراحل رشد، سبب بهبود سریع اختلالات رشدی و علایم ناشی از فقر مواد غذایی می گردد. آهن موجود در این کمپلکس ، بر افزایش سبزینگی و فتوسنتز گیاه موثر بوده و حضور روی و بور ، بر عملکرد زایشی گیاه خواهد افزود. متاسفانه امروزه شاهد استفاده بی رویه از سولفات ها به منظور کاهش اسیدیته خاک و جهت افزایش جذب بیشتر هستیم اما این در حالی است که سولفات مانع جذب عنصر مولیبدن و بروز علائم کمبود آن می گردد.

به همین دلیل حضور مولیبدن در مجیک میکرو، آن را نسبت با سایر کودهای کمپلکس متمایز کرده است زیرا اگر چه این عنصر به میزان کمی در گیاه مورد نیاز است ولی به جهت نقش در تولید آنزیمهای مربوط به مصرف نیتروژن در گیاه، کمبود آن به خصوص در خانواده بقولات، گندمیان و سبزیجات سبب کاهش عملکرد خواهد شد. همچنین استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و با حلالیت بسیار بالا که منجر به بیشترین تاثیر در کمترین میزان مصرف شده است مجیک میکرو را در زمره محصولات  مقرون به صرفه و اقتصادی قرار داده است.

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف0.1kg/100lit 0.5-0.7kg/ 1000m2

 

(W/W)C0NTENT
0.50%Boron (B) Water Soluble
0.50%Copper (Cu) Water Soluble
6.00 %Iron (Fe) Water Soluble
3.00 %Manganese (Mn) Water Soluble
0.01 %Molybdenum (Mo) Water Soluble
6.00 %Zinc (Zn) Water Soluble

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.