پاور بونانزا

یک کود بر پایه مواد آلی است که با داشتن  دارای 20 درصد ارگانیک کربن، نقش مهمی در پایداری تولید و توان بالقوه خاک داشته و سبب بازدهی بالاتر محصولات کشاورزی خواهد شد. از آنجا که در بسیاری از اراضی کشاورزی ایران شاهد فقر مواد آلی هستیم ارگانیک کربن موجود در این محصول ، آن را به فراورده ای بی نظیر و بسیار کاربردی مبدل ساخته است. به علاوه پاور بونانزا به دلیل اسیدیته پایین، برای خاک های قلیایی ایران بسیار مناسب بوده و قابلیت استفاده در تمام سیستم های آبیاری را دارد. وجود درصد کمی ازت در این محصول سبب تجزیه و جذب سریع تر مواد آلی گشته و پتاسیم آن علاوه بر افزایش کیفیت محصول، در مقاومت گیاه به شرایط تنش تاثیرگذار خواهد بود.

توضیحات

پاور بونانزا

یک کود بر پایه مواد آلی است که با داشتن  دارای 20 درصد ارگانیک کربن، نقش مهمی در پایداری تولید و توان بالقوه خاک داشته و سبب بازدهی بالاتر محصولات کشاورزی خواهد شد. از آنجا که در بسیاری از اراضی کشاورزی ایران شاهد فقر مواد آلی هستیم ارگانیک کربن موجود در این محصول ، آن را به فراورده ای بی نظیر و بسیار کاربردی مبدل ساخته است. به علاوه پاور بونانزا به دلیل اسیدیته پایین، برای خاک های قلیایی ایران بسیار مناسب بوده و قابلیت استفاده در تمام سیستم های آبیاری را دارد. وجود درصد کمی ازت در این محصول سبب تجزیه و جذب سریع تر مواد آلی گشته و پتاسیم آن علاوه بر افزایش کیفیت محصول، در مقاومت گیاه به شرایط تنش تاثیرگذار خواهد بود.

 

روش مصرفستفاده در خاک
میزان مصرف1.0-1.5lit/ 1000m2

 

(w/w)Content
2.00%Total Nitrogen(N)
4.00%Water soluble potassium oxide(K2O)
20.0%Organic carbon
40.0%Organic matter

 

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکتa.s.bوکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.