مجیک آیرون

مجیک آیرون

از آنجا که اسیدیته بالای خاک و وجود بی کربنات ها در آب آبیاری، یکی از عوامل عدم جذب آهن توسط گیاه است با وجود مقادیر زیادی از این عنصر در خاک های ایران متاسفانه باز هم شاهد کمبود آهن در گیاه هستیم. لذا استفاده از کودهای کلاته تنها راه حل ممکن برای استفاده از آهن به صورت خاک مصرف خواهد بود. پر کاربرد ترین و موثر ترین کلات آهن، فرم EDDHA که در برابر شرایط نا مساعد خاک بسیار مقاوم است. البته تنها ایزومر های ارتو- ارتو در این  نوع کلات قابلیت جذب توسط گیاه را دارد. پس آنچه بر عملکرد کلات آهن تاثیر گذار خواهد بود درصد این ایزومر خاص است. مجیک آیرون با داشتن حدودا 5/4 درصد ایزومر ارتو – ارتو، در زمره بهترین کلات های آهن موجود در بازار قرار دارد که تاثیر چشمگیری در عملکرد خواهد داشت.

توضیحات

مجیک آیرون

از آنجا که اسیدیته بالای خاک و وجود بی کربنات ها در آب آبیاری، یکی از عوامل عدم جذب آهن توسط گیاه است با وجود مقادیر زیادی از این عنصر در خاک های ایران متاسفانه باز هم شاهد کمبود آهن در گیاه هستیم. لذا استفاده از کودهای کلاته تنها راه حل ممکن برای استفاده از آهن به صورت خاک مصرف خواهد بود. پر کاربرد ترین و موثر ترین کلات آهن، فرم EDDHA که در برابر شرایط نا مساعد خاک بسیار مقاوم است. البته تنها ایزومر های ارتو- ارتو در این  نوع کلات قابلیت جذب توسط گیاه را دارد. پس آنچه بر عملکرد کلات آهن تاثیر گذار خواهد بود درصد این ایزومر خاص است. کود آهن مجیک آیرون با داشتن حدودا 4.5 درصد ایزومر ارتو – ارتو، در زمره بهترین کلات های آهن موجود در بازار قرار دارد که تاثیر چشمگیری در عملکرد خواهد داشت.

روش مصرفاستفاده در خاک
میزان مصرف 0.3-0.5kg/ 1000m2

 

(W/W)C0NTENT
6.00%Iron (Fe) water soluble
6.00%EDDHA Chelated Iron (Fe)
3-9Ph range of stable EDDHA Chelate
4.2Ortho-Ortho

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف کود آهن با توجه به سن گیاه متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.