آمینو اف ای

در خاک های ایران به علت کربنات بالا و استفاده از کودهای فسفر همواره شاهد کمبود آهن در برگ های گیاهان هستیم . آبياري سنگين ، فشردگي و يا هر عامل ديگري كه تهويه خاك را كاهش دهد موجب  افزايش غلظت دي اكسيد كربن در خاك مي شود سپس در حضور آهك واكنشی انجام شده  و بي كربنات توليد شده خاصيت بافري ایجاد می نماید . لذا این فرآیند از كاهش pH در اطراف ريشه تا حدي جلوگيري مي كند و در نتيجه از حلاليت  بيشتر تركيبات آهن دار کاسته و قابليت جذب آهن کم مي شود . آمینو اف ای ترکیب ویژه ای است که داری 10% اسید آمینه و 10% آهن است که علاوه بر جبران کمبود Fe باعث تقویت گیاه می گردد .

توضیحات

آمینو اف ای

در خاک های ایران به علت کربنات بالا و استفاده از کودهای فسفر همواره شاهد کمبود آهن در برگ های گیاهان هستیم . آبياري سنگين ، فشردگي و يا هر عامل ديگري كه تهويه خاك را كاهش دهد موجب  افزايش غلظت دي اكسيد كربن در خاك مي شود سپس در حضور آهك واكنشی انجام شده  و بي كربنات توليد شده خاصيت بافري ایجاد می نماید . لذا این فرآیند از كاهش pH در اطراف ريشه تا حدي جلوگيري مي كند و در نتيجه از حلاليت  بيشتر تركيبات آهن دار کاسته و قابليت جذب آهن کم مي شود . آمینو اف ای ترکیب ویژه ای است که داری 10% اسید آمینه و 10% آهن است که علاوه بر جبران کمبود Fe باعث تقویت گیاه می گردد .

W/WCONTENT
10.0%Iron -fe
10.0%Amino acid

 

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف0.1kg/100lit 0.2-0.3kg/ 1000m2

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.