دیوکلین

یک محصول منحصر به فرد و یک مکمل ویژه جهت سم پاشی است که برای مبارزه با آفات مورد استفاده قرار می گیرد. دیوکلین ترکیبی بر پایه دیوکتیل سولفوسوکسینات سدیم است. این ترکیب با قابلیت کشش سطحی بالا باعث افزایش جذب کودها و اثر بخشی بالای سم ها می شود. این محصول با ازت، پتاسیم وریز مغذی های دیگر غنی شده و در زمان سمپاشی می توان همراه دیگر سموم از این محصول استفاده کرد. این مکمل را می توان برای آفاتی همچون انواع شته ها، کنه ها و سپرداران همراه با حشره کش های کنترل کننده آنها استفاده نمود. دیوکلین یک محصول مرطوب کننده با افزایش قابلیت جذب سطحی بوده که سبب افزایش نگهداری رطوبت در سطح برگ ها برای مدت زمان طولانی می شود.

توضیحات

دیوکلین

یک محصول منحصر به فرد و یک مکمل ویژه جهت سم پاشی است که برای مبارزه با آفات مورد استفاده قرار می گیرد. دیوکلین ترکیبی بر پایه دیوکتیل سولفوسوکسینات سدیم است. این ترکیب با قابلیت کشش سطحی بالا باعث افزایش جذب کودها و اثر بخشی بالای سم ها می شود. این محصول با ازت، پتاسیم وریز مغذی های دیگر غنی شده و در زمان سمپاشی می توان همراه دیگر سموم از این محصول استفاده کرد. این مکمل را می توان برای آفاتی همچون انواع شته ها، کنه ها و سپرداران همراه با حشره کش های کنترل کننده آنها استفاده نمود. دیوکلین یک محصول مرطوب کننده با افزایش قابلیت جذب سطحی بوده که سبب افزایش نگهداری رطوبت در سطح برگ ها برای مدت زمان طولانی می شود.

روش مصرفمحلول پاشی
میزان مصرف0.05kg/100lit

 

(w/w)CONTENT
3.0%N
2.0%P2O5
6.0%K2O

سازگاری

اختلاط این مکمل با روغن ها و مشتقات آنها ،  برخی ازقارچ کش های سیستمیک و مانکوزب توصیه نمی گردد .

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.