مجیک هیومی فول

مصرف بی رویه کود های کشاورزی منجر به تخریب ساختار خاک شده، از طرف دیگر با وجود استفاده از این نهاده ها همچنان جذب عناصر مغذی توسط گیاه با مشکل روبرو بوده و برای رفع علائم کمبود نیاز به استفاده بیشتر از کود می باشد. لذا بهترین و یا تنها راه حل ممکن، استفاده از کود های هیومیکی است که علاوه بر اصلاح فیزیکی و شیمیایی خاک با خاصیت کلات کنندگی، جذب عناصری که از قبل جذب کلوئید های خاک شده را افزایش داده و استفاده از سایر کود های کشاورزی را کاهش می دهد. مجیک هیومی فول علاوه بر داشتن درصد بالایی از هیومیک ، با مقادیر زیادی از فولویک نیز غنی شده که به دلیل داشتن مولکول های کوچک علاوه بر جذب راحت از طریق برگ، به جذب بیشتر سایر عناصر از طریق ریشه نیز کمک می نماید همچنین اسید فولویک با ذخیره رطوبت در گیاه سبب مقاومت در تنش های خشکی شده و به عنوان یک الکترولیت آلی، انرژی لازم برای سلول ها را طی این دوره فراهم می آورد و نهایتا ترکیب 12 درصد پتاسیم قابل جذب با هیومیک و فولویک موجود در هیومی فول تاثیری شگرف به این محصول بخشیده است.

توضیحات

مجیک هومی فول

مصرف بی رویه کود های کشاورزی منجر به تخریب ساختار خاک شده، از طرف دیگر با وجود استفاده از این نهاده ها همچنان جذب عناصر مغذی توسط گیاه با مشکل روبرو بوده و برای رفع علائم کمبود نیاز به استفاده بیشتر از کود می باشد. لذا بهترین و یا تنها راه حل ممکن، استفاده از کود های هیومیکی است که علاوه بر اصلاح فیزیکی و شیمیایی خاک با خاصیت کلات کنندگی، جذب عناصری که از قبل جذب کلوئید های خاک شده را افزایش داده و استفاده از سایر کود های کشاورزی را کاهش می دهد. مجیک هیومی فول علاوه بر داشتن درصد بالایی از هیومیک ، با مقادیر زیادی از فولویک نیز غنی شده که به دلیل داشتن مولکول های کوچک علاوه بر جذب راحت از طریق برگ، به جذب بیشتر سایر عناصر از طریق ریشه نیز کمک می نماید همچنین اسید فولویک با ذخیره رطوبت در گیاه سبب مقاومت در تنش های خشکی شده و به عنوان یک الکترولیت آلی، انرژی لازم برای سلول ها را طی این دوره فراهم می آورد و نهایتا ترکیب 12 درصد پتاسیم قابل جذب با هیومیک و فولویک موجود در هیومی فول تاثیری شگرف به این محصول بخشیده است.

 

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف0.1 – 0.2kg/100lit 0.3-0.5kg/ 1000m2

 

(w/w)Content
60.0%Total Organic Matter
85.0%Total Humic + Fulvic Acid
12.0%Water Soluble Potassium Oxide (K2O)