ماکرو میکرو

ماکرو میکرو با فرمولاسیون خاص ، ترکیبی از تمامی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه می باشد که  در تمامی مراحل رشدی بسیار مناسب است.این محصول بصورت محلول پاش و خاک مصرف قابل استفاده است .این کود از مرغوب ترین مواد اولیه تولید شده و عناصر ریزمغذی به فرم کلات شده که حرکت پرسرعتی در آوندها دارد. همچنین مقدار محدودی اسیدآمینه در MACROMICRO اضافه گردیده که کلات کنندگی عناصر را افزایش دهد. حلالیت بسیار زیاد و میزان مصرف کم از ویژگی های بارز این کالاست .

توضیحات

ماکرو میکرو

ماکرو میکرو با فرمولاسیون خاص ، ترکیبی از تمامی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه می باشد که  در تمامی مراحل رشدی بسیار مناسب است . این محصول بصورت محلول پاش و خاک مصرف قابل استفاده است .این کود از مرغوب ترین مواد اولیه تولید شده و عناصر ریزمغذی به فرم کلات شده که حرکت پرسرعتی در آوندها دارد. همچنین مقدار محدودی اسیدآمینه در MACROMICRO اضافه گردیده که کلات کنندگی عناصر را افزایش دهد. حلالیت بسیار زیاد و میزان مصرف کم از ویژگی های بارز این کالا است

(W/W)C0NTENT
8.00%Total Nitrogen -N
8.00 %soluble phosphorous pentaoxid – P2O5
8.00 %soluble potassium oxide – K2O5
5.00 %Soluble Iron-  Fe
4.00 %Soluble zinc – Zn
2.00 %Soluble Magnesium – Mg
4.00 %Soluble Magnganese – Mn
1.00 %Soluble Borium

 

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.