مجیک گیرین

محصولی ارگانیک بر پایه کود مرغی به فرم پلیت و مایع است که عاری از بذور علف های هرز و لارو حشرات می باشد . مجیک گرین باعث افزایش ضریب نگهداری رطوبت در اطراف ریشه شده و علاوه بر عناصر مفید آلی ریز مغذی ها غنی شده که سبب باروری خاک می گردد . این کود باعث تعادل بافت خاک های سبک و سنگین میگردد و درصد سرمازدگی ریشه در زمستان های طولانی را کاهش می دهد .

توضیحات

مجیک گیرین

محصولی ارگانیک بر پایه کود مرغی به فرم پلیت و مایع است که عاری از بذور علف های هرز و لارو حشرات می باشد . مجیک گرین باعث افزایش ضریب نگهداری رطوبت در اطراف ریشه شده و علاوه بر عناصر مفید آلی ریز مغذی ها غنی شده که سبب باروری خاک می گردد . این کود باعث تعادل بافت خاک های سبک و سنگین میگردد و درصد سرمازدگی ریشه در زمستان های طولانی را کاهش می دهد .

در سال‌های اخیر در اغلب کشورهای دنیا به علت حجم عظیم تولید کود مرغ و مشکلات و مسائل زیست محیطی آن در مورد مصارف مختلف کود مرغ مورد بررسی و تحقیقات فراوانی انجام شده است.نتایج حاصله ثابت کرده است که نه تنها کود مرغی ماده بی ارزشی و مزاحمی نیست بلکه چنانچه به خوبی از آن استفاده شود ماده بسیار با ارزشی با مصارف  مختلف می باشد.قسمتی از کود مرغ امروزه در دنیا در تغذیه دام و ماهی به کار می رود و قسمت جزئی از آن نیز در تعداد معدودی از کشورها مانند هندوستان و چین و برخی از کشورهای آفریقایی جهت تولید بیوگاز برای مصارف خانگی و در برخی از کشورهای پیشرفته از جمله انگلستان برای سوخت نیروگاه‌های تولید برق مدرن به کار می‌رود ولی به طور کلی بیش از 90 درصد از این کود برای مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد

ملاحظات

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکتa.s.bوکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.