مجیک اسپشیال

سری کود های مجیک اسپشیال با توجه به فرموله‌ی خاص ، فرم جوشان و انحصاری خود حلالیت بسیار بالایی دارند و به راحتی می توان در تمامی سیستم های آبیاری  تحت فشار ، غرق آبی و محلول پاشی استفاده کرد. این محصول قدرت جذب بالایی داشته و به راحتی توسط گیاه دریافت و پسماندی در طبیعت به جای نمی گذارند این کودها علاوه بر کلات ریز مغذی ها به فرم EDTA با درصدی از فلویک اسید غنی گردیده است که سبب افزایش چشمگیر جذب و باردهی می شود    Magic  Special از مرغوب ترین مواد اولیه تولید شده که عاری از هر گونه فلز سنگین ، نمک های مضر و کلر می باشد.

 

توضیحات

مجیک اسپشیال

سری کود های مجیک اسپشیال با توجه به فرموله‌ی خاص ، فرم جوشان و انحصاری خود حلالیت بسیار بالایی دارند و به راحتی می توان در تمامی سیستم های آبیاری  تحت فشار ، غرق آبی و محلول پاشی استفاده کرد. این محصول قدرت جذب بالایی داشته و به راحتی توسط گیاه دریافت و پسماندی در طبیعت به جای نمی گذارند این کودها علاوه بر کلات ریز مغذی ها به فرم EDTA با درصدی از فلویک اسید غنی گردیده است که سبب افزایش چشمگیر جذب و باردهی می شود    Magic  Special از مرغوب ترین مواد اولیه تولید شده که عاری از هر گونه فلز سنگین ، نمک های مضر و کلر می باشد. که شامل کود پتاس بالا ، کود کامل و کود پتاس 60% می باشد

 

ملاحظات

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکتa.s.bوکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.