پاور کلبور

ترکیبی منحصر به فرد از کلسیم ، بور  و نیتروژن است که برای پیشگیری و رفع همزمان کمبود کلسیم و بور در گیاهان بصورت محلول پاشی مصرف می شود. همراه بودن کلسیم و بور موجب می شود که نقل و انتقال و جذب کلسیم که تسریع کننده انتقال قند در اندام های گیاهی است تسریع گردد. این محصول داری قابلیت جذب  بالایی است و خطر برگ سوزی ایجاد نمی کند . کلبور باعث جلوگیری از ریزش گل و میوه ، افزایش جوانه ها و کاهش ترک و لکه در میوه می گردد .

توضیحات

پاور کلبور

ترکیبی منحصر به فرد از کلسیم ، بور  و نیتروژن است که برای پیشگیری و رفع همزمان کمبود کلسیم و بور در گیاهان بصورت محلول پاشی مصرف می شود. همراه بودن کلسیم و بور موجب می شود که نقل و انتقال و جذب کلسیم که تسریع کننده انتقال قند در اندام های گیاهی است تسریع گردد. این محصول داری قابلیت جذب  بالایی است و خطر برگ سوزی ایجاد نمی کند . کلبور باعث جلوگیری از ریزش گل و میوه ، افزایش جوانه ها و کاهش ترک و لکه در میوه می گردد .کلسیم  عنصر ضروری برای گیاه است و نقش مهمی را در ساختمان دیواره گیاهی و اعضای سلولی ایفا میکند.

اهمیت کلسیم را به دخالت آن در تشکیل دیواره سلولی نسبت داده اند. نقش این عنصر در افزایش کیفت میوه بسیار حائز اهمیت است و به لحاظ تاثیرش در استحکام سلولی، قدرت گیاهان را در برابر آفات و امراض افزایش می دهد.کلسیم به تعادل اسیدهای آلی در گیاه کمک می کند و همچنین چندین سیستم آنزیم گیاهی را فعال می کند. کلسیم در راندمان تثبیت نیتروژن هوا توسط باکتری های تثبیت‌کننده نیتروژن مؤثر بوده و تشکیل گرده های زیستی را در ریشه لگوم ها افزایش می دهد.

POWER CALBOR

نقش مهمی در جوانه زنی، فتوسنتز، کاهش مسمومیت ناشی از فلزات سنگین، مقاومت به تنش های محیطی و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی (عطر، طعم، رنگ و ماندگاری) دارد.کلسیم در حاصلخیزی و اصلاح خاک و همچنین کاهش اثرات تنش شوری بسیار مؤثر است.این عنصر پیام رسان بین اجزای گیاه هم هست و نقش پر اهمیتی در حفظ غشای سلولی دارد. همچنین در تنظیم و بزرگ شدن سلول های یک گیاه، نقش دارد و حساسیت به بیماری ها را کاهش می ‎دهد.

W/WCONTENT
8.00%TOTAL NITROGEN -N
15.0%WATER SOLUBLE CALCIUM OXIDE-CaO
1.00%WATER SOLUBLE BORON
6-7pH

 

روش مصرفمحلول پاشی
میزان مصرف0.1lit/100lit

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.