پاور لیکو آیرون

آهن به صورت دو ظرفیتی جذب می شود این عنصر در ساختار هموپروتئین ها مانند سیتو کروم ها ، سیتوکروم اکسیداز و لگ هموگلوبین شرکت می کند ، آهن اگر چه در ساختار کلروفیل وجود ندارد ولی در سنتز آن نقش مهمی دارد . از عوامل اصلی کلروز  گیاهان کمبود این عناصر در خاک می باشد بالا بودن pH  یا وجود عناصری نظیر فسفر، روی منگنز، مس و مولیبدن به عنوان رقیب آهن در خاک می باشد . این محصول جهت جبران کمبود آهن در گیاهان برای شرایط خاکی مختلف فرموله شده است ، به علاوه پاور لیکوآیرون با دارا بودن آمینو اسیدهای مختلف و عصاره جلبک دریایی نیاز گیاهان برای ساخت پروتئین تامین می نماید .همچنین این کود مقاومت گیاهان را نسبت به استرس های محیطی تامین می کند . این محصول با کمترین میزان مصرف نتیجه ی اعجاب انگیزی خواهد داشت .

توضیحات

پاور لیکو آیرون

آهن به صورت دو ظرفیتی جذب می شود این عنصر در ساختار هموپروتئین ها مانند سیتو کروم ها ، سیتوکروم اکسیداز و لگ هموگلوبین شرکت می کند ، آهن اگر چه در ساختار کلروفیل وجود ندارد ولی در سنتز آن نقش مهمی دارد . از عوامل اصلی کلروز  گیاهان کمبود این عناصر در خاک می باشد بالا بودن pH  یا وجود عناصری نظیر فسفر، روی منگنز، مس و مولیبدن به عنوان رقیب آهن در خاک می باشد . این محصول جهت جبران کمبود آهن در گیاهان برای شرایط خاکی مختلف فرموله شده است ، به علاوه پاور لیکوآیرون کود آهن مایع با دارا بودن آمینو اسیدهای مختلف و عصاره جلبک دریایی نیاز گیاهان برای ساخت پروتئین تامین می نماید .همچنین این کود مقاومت گیاهان را نسبت به استرس های محیطی تامین می کند . این محصول با کمترین میزان مصرف نتیجه ی اعجاب انگیزی خواهد داشت .

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف/100lit 0.04-0.06kg0.2-0.3kg1000m2

 

W/VContent
7.50%Soluble Iron- Fe
3Nitrogen
Amino Acid+ Seaweed Extracts

 

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط آهن مایع با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.