پاور فول

پاورفول یک کود کامل حاوی عناصر ازت فسفر و پتاسیم جهت تامین مواد موردنیاز گیاه می باشد.این کود را می توان در تمامی مراحل رشد گیاهان زراعی و باغی استفاده کرد.پاورفول قابلیت استفاده در تمامی اراضی ایران را دارد و بازدهی قابل توجهی را ایجاد می کند. در این محصول از آنزیم های ویژه ای استفاده شده است . به عقیده کارشناسان این محصول بالاترین جوابدهی را در بین کودهای NPK برای گلخانه ها داشته است .

توضیحات

پاورفول

پاورفول یک کود کامل حاوی عناصر ازت فسفر و پتاسیم جهت تامین مواد موردنیاز گیاه می باشد . این کود را می توان در تمامی مراحل رشد گیاهان زراعی و باغی استفاده کرد . پاورفول قابلیت استفاده در تمامی اراضی ایران را دارد و بازدهی قابل توجهی را ایجاد می کند. در این محصول از آنزیم های ویژه ای استفاده شده است . به عقیده کارشناسان این محصول بالاترین جواب دهی را در بین کودهای NPK برای گلخانه ها داشته است . این محصول به فرم مایع می باشد لذا حلالیت بالایی داشته و سبب برگ سوزی نمی شود برای گیاهان حساس به شوری و فلزات گزینه بسیار مناسبی می باشد

روش مصرفمحلول پاشیاستفاده در خاک
میزان مصرف/100lit 0.1kg0.3-0.4kg/ 1000m2

 

(w/w)Content
7.00%Total nitrogen  -N
7.00%Water soluble Phosphorous Pentaoxide  -P2O5
7.00%Water soluble potassium oxide -K2O5
+Special enzymes

ملاحظات

  • در صورت الزام به اختلاط پاور فول با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف پاور فول با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.