ویرو استاپ

این محصول درمان کننده بیماری های ویروس بر اساس ارگانیک ماده می باشد ،.ساختار محصول پروتئینی بوده و هیچ گونه اثر سویی بر گیاه ندارد. به علاوه انرژی لازم جهت اثربخشی این ماده توسط ازت موجود در آن تامین می گردد. طریقه مصرف آن به صورت محلول پاشی بوده و قابلیت اختلاط با تمامی کودها را نیز دارا می باشد. با کاربرد این محصول ویروس سریعاً جذب پروتئین موجود در آن شده و پس از استفاده ازآن حذف شده و خود جذب گیاه می گردد.

توضیحات

ویرو استاپ

این محصول درمان کننده بیماری های ویروس بر اساس ارگانیک ماده می باشد ،.ساختار محصول پروتئینی بوده و هیچ گونه اثر سویی بر گیاه ندارد. به علاوه انرژی لازم جهت اثربخشی این ماده توسط ازت موجود در آن تامین می گردد. طریقه مصرف آن به صورت محلول پاشی بوده و قابلیت اختلاط با تمامی کودها را نیز دارا می باشد. با کاربرد این محصول ویروس سریعاً جذب پروتئین موجود در آن شده و پس از استفاده ازآن حذف شده و خود جذب گیاه می گردد. ویروس‌ها از جلبکها، قارچها و گلسنگها، خزه‌ها، سرخس‌ها و گیاهان عالی جدا شده‌اند، ولی در گیاهان عالی بیش از گیاهان پست مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ویروس‌ها به گیاهان زراعی خسارت عمده‌ای وارد می‌سازند

روش مصرفمحلول پاشی
میزان مصرف0.01-0. 25kg/100lit

 

(W/W)Content
30.0%Total Organic Matter
6.0%Total Nitrogen(n)
2.0%Organic Nitrogen
10.%Maximum Moisture
6-4pH

ملاحظات :

  • در صورت الزام به اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا به صورت محدود مورد آزمایش قرار گیرد .
  • میزان مصرف با توجه به سن گیاه و شدت کمبود متغیر است .
  • توصیه می گردد جهت کارآیی بهینه محصول با کارشناسان شرکت آذر سرو بامداد مشورت نمایید .
  • در صورت استفاده نا صحیح شرکت a.s.b وکارخانه های تولید کننده مسئولیتی را نمی پذیرند .
  • تصاویر شماتیک بوده و معیاری برای انتخاب محصول و یا ملاکی برای مشخصات فنی نیست.