کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک ، امروزه رویکرد جهانی به سمت تولید محصولات سالم و ارگانیک می باشد. محصولات ارگانیک ماحاصل به کارگیری استانداردهای داوطلبانه زیست محیطی هستند که مهمترین هدف آن حفظ و پایداری خاک و ارزش های اکوسیستمی است.

ادامه مطلب